Ulaşım Master Planı

Geleceğin ulaşımını bugünden planlıyoruz. Trafik sirkülasyon projeleri, mikro simülasyon programları ve çok daha fazlasıyla ulaşım ağınızın optimum performans için optimize edilmesini sağlıyoruz. Toplu taşıma optimizasyonu ile kent yaşamını daha yaşanabilir hale getiriyoruz.

Trafik sirkülasyon projeleri, mühendisler, trafik uzmanları ve planlama ekipleri tarafından hazırlanır. Bu projeler, trafik akışının modellenmesi, veri analizi, trafik yoğunluğu tahminleri ve performans ölçümü gibi süreçleri içerir. Ayrıca, ilgili mevzuat ve güvenlik standartlarına uygun olarak tasarlanır. Bu çözümler arasında yol genişletmeleri, kavşak düzenlemeleri, trafik ışıkları, yol işaretlemeleri, trafik yönlendirme levhaları ve diğer trafik kontrol önlemleri yer alır.

Trafik Sirkülasyon Projeleri

Nazım planı hizmeti, şehir planlaması projelerinde yer alan belediyeler, inşaat firmaları, kentsel gelişim şirketleri ve diğer ilgili paydaşlar için önemli bir araçtır. Bu hizmet sayesinde, bölgenin gelecekteki gelişimine ilişkin stratejik bir yol haritası belirlenir ve projelerin sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak planlanması sağlanmaktadır.

Kavşak Trafik Sayımları (yaya-araç) ve Analizi

Kavşak trafik sayımları, genellikle trafik sayma cihazları, video analiz teknolojileri veya manuel gözlem yöntemleri kullanılarak yapılır. Araç trafiği için, geçiş sayısı, hız, sınıflandırma ve sıklık gibi veriler toplanır. Yaya trafiği için ise yaya sayısı, hareket yönleri, beklemeler ve geçiş süreleri gibi veriler kaydedilir. Bu hizmet, kavşakların trafiğini anlamak, performanslarını değerlendirmek ve iyileştirme önlemleri almak için kullanılır.

Mikro Simülasyon Programları ile Mevcut ve Öneri Durum Değerlendirmeleri

Mikro simülasyon programları, trafik akışını ayrıntılı bir şekilde modellemek ve gerçek trafik koşullarını taklit etmek için kullanılır. Bu programlar, yol ağı, kavşaklar, trafik işaretleri, sürücü davranışları ve diğer etkenleri içeren detaylı bir simülasyon ortamı oluşturur. Bu hizmet, trafik akışının simülasyon modelleri kullanılarak analiz edilmesini içerir.

Kavşak/Koridor Sinyal Optimizasyonları

Kavşak/koridor sinyal optimizasyonları hizmeti, trafik mühendisleri, planlama uzmanları ve sinyalizasyon sistemleri uzmanları tarafından gerçekleştirilir. Bu hizmet, trafik verilerinin analizi, trafik akışının modellenmesi, sinyal zamanlamalarının optimize edilmesi ve saha testleri gibi süreçleri içerir. Bu hizmet, trafik akışını düzenlemek, trafik sıkışıklığını azaltmak, seyahat sürelerini kısaltmak ve trafik güvenliğini artırmak amacıyla kullanılır.

Trafik Etki Değerlendirme Analizleri

Trafik etki değerlendirme analizleri hizmeti, ulaşım projeleri, yeni yapılaşmalar, altyapı geliştirme çalışmaları veya diğer ulaşım etkinlikleri için uygulanır. Bu analizler, mevcut trafik durumunun modellenmesi, olası senaryoların değerlendirilmesi ve çeşitli projelerin veya faaliyetlerin trafik etkilerinin tahmin edilmesiyle gerçekleştirilir. Bu analizler, trafik yoğunluğunu, seyahat sürelerini, kuyrukları, hava kalitesini, gürültü düzeyini ve trafik güvenliğini değerlendirmek için kullanılır.

Güzergah Fizibilite Etüdleri

Güzergah fizibilite etüdleri hizmeti, ulaşım projeleri, karayolu ağları, raylı sistemler, enerji hatları ve diğer ulaşım veya altyapı projeleri için kullanılır. Bu analizler, projenin maliyetlerini minimize etmek, projenin zamanlamasını belirlemek, etkili bir ulaşım ağı oluşturmak ve çevresel etkileri en aza indirmek amacıyla gerçekleştirilir. Bu analizler, proje veya hattın en iyi rotasını belirlemek, maliyetleri optimize etmek ve projenin başarı şansını değerlendirmek için yapılır.

Toplu Taşıma Optimizasyonu

Toplu taşıma optimizasyonu hizmeti, yerel yönetimler, ulaştırma bakanlıkları, toplu taşıma işletmecileri ve danışmanlık firmaları tarafından kullanılır. Bu hizmet, şehirlerdeki trafik sıkışıklığını azaltmak, hava kirliliğini düşürmek, ulaşım maliyetlerini optimize etmek ve sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla önemlidir. Bu hizmet, toplu taşıma ağının planlanması, rotaların optimizasyonu, güzergahların ayarlanması ve sefer saatlerinin düzenlenmesi gibi süreçleri içerir.