ŞEHİR PLANLAMA

Hayallerinizdeki kenti inşa ediyoruz. Master planlar, bölgesel ve stratejik planlar, imar planları ve kentsel tasarım projeleriyle daha yeşil, daha canlı ve daha sürdürülebilir kentler yaratıyoruz.

Proses kalibrasyonunda lider bir firma olarak, teknik uzmanlığımız ve yenilikçi yaklaşımımızla endüstriyel süreçlerin doğruluğunu optimize etmeye ve müşterilerimizin başarısını desteklemeye odaklanıyoruz.

Master Plan

Nazım planı hizmeti, şehir planlaması projelerinde yer alan belediyeler, inşaat firmaları, kentsel gelişim şirketleri ve diğer ilgili paydaşlar için önemli bir araçtır. Bu hizmet sayesinde, bölgenin gelecekteki gelişimine ilişkin stratejik bir yol haritası belirlenir ve projelerin sürdürülebilirlik ilkesine uygun olarak planlanması sağlanmaktadır.

Bölgesel ve Stratejik Planlar

Bölgesel ve Stratejik Planlar, belediyeler, kentsel yönetimler, yerel hükümetler, kalkınma ajansları ve diğer ilgili paydaşlar tarafından kullanılır. Bu planlar, şehirlerin, bölgelerin ve toplumların gelecekteki gelişimine yön vermek, kaynakların etkin kullanımını sağlamak ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak amacıyla önemli bir araçtır.

İmar Planları

İmar planları, kentsel alanların sürdürülebilir, dengeli ve planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak için önemlidir. Planlar, yapılaşma yoğunluğunu kontrol eder, yeşil alanların korunması ve artırılması için alanlar belirler, ulaşım ağlarını planlar ve altyapı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla projeleri belirler. Ayrıca, imar planları, riskli bölgeleri tespit ederek afet yönetimi ve risk azaltma stratejilerini de içermektedir.

Kentsel Tasarım Projeleri

Kentsel tasarım projeleri, bir şehir veya bölgedeki yapılar, sokaklar, parklar, meydanlar, yeşil alanlar ve ulaşım ağları gibi unsurların düzenlenmesini ve düzenlenmesini içerir. Bu projeler, mevcut çevresel, sosyal ve ekonomik faktörleri dikkate alarak kentsel alanların estetik değerini artırırken, işlevselliği ve kullanılabilirliği optimize edilmektedir.